بهینه سازی محتوای وب سایت

باور داریم خوب کافی نیست، مشتاقانه به دنبال عالی هستیم.

سامانه مدیریت امور قراردادها

حداکثر کارایی با بهره گیری از فناوری های استاندارد و به روز.

مسئله مدیریت و کنترل قراردادها برای شرکت هایی که قراردادهای زیادی در سال منعقد می کنند همواره اهمیت ویژه ای دارد. با یک سامانه تخصصی در این زمینه می توانید با خیالی آسوده تمام قراردادهای خود را مدیریت نمایید .

امکان ثبت جزئیات هر قرارداد با قابلیت سفارشی سازی

امکان جستجوی پیشرفته و دریافت گزارشات جامع و متنوع

امکان هشدارهای سیستمی و پیامکی در سر رسید قراردادها

امکان تعریف سطوح دسترسی به قراردادها

امکان ویژه جهت کنترل ریسک در ثبت قراردادهای جدید

امکانات ویژه برای هلدینگ ها جهت تمرکز و مدیریت بهتر بر قراردادهای شرکت های تابعه

امکان پاراف الکترونیک و تعریف چرخه برای قراردادها

نصب، استقرار و آموزش رایگان