بهینه سازی محتوای وب سایت

باور داریم خوب کافی نیست، مشتاقانه به دنبال عالی هستیم.

باشگاه مشتریان

حداکثر کارایی با بهره گیری از فناوری های استاندارد و به روز.

مسئله مدیریت و کنترل قراردادها برای شرکت هایی که قراردادهای زیادی در سال منعقد می کنند همواره اهمیت ویژه ای دارد. با یک سامانه تخصصی در این زمینه می توانید با خیالی آسوده تمام قراردادهای خود را مدیریت نمایید .

امکان تعریف امتیازات مختلف بر اساس معیارهای گوناگون

اطلاع رسانی و ترغیب مشتریان به خرید بر اساس تحلیل رفتار خرید آنها

تقسیم مشتریان بر اساس گروه ها و برچسب های پویا در قالب ویژگی های مشترک

تحلیل رفتار مشتری بر اساس نوع کسب و کار و سوابق خرید

نصب، استقرار و آموزش رایگان